Orienterende kleurentest - test uzelf

Dit instrument is bedoeld om u te helpen bij het maken van een overzicht van de waarden die voor u belangrijk zijn.
Een goed overzicht van uw waarden kan uw zelfinzicht verdiepen en kan u helpen bij het maken van keuzes en het bepalen van doelen.
Na het invullen van de vragen krijgt u een overzicht waaruit uw drijfveren af te lezen zijn. Hieruit kan worden afgeleid hoe u handelt, wat uw sterke en zwakke punten zijn, wat uw interesse heeft en wat uw werkstijl is.

Bekijk de vragen goed en geef dan aan welke score u toekent aan de vraag. U doet dat door één opties achter de vraag aan te klikken.

Probeer steeds een goede keuze te maken. Het gaat er niet om of u een bepaalde waarde op dit moment al gerealiseerd heeft, het gaat er alleen om of een bepaalde waarde voor u van belang is.

Invullen van de 27 vragen neemt een paar minuten in beslag.

Vul hier uw naam in:
Start de test »